Een klacht indienen?
Ik doe al het mogelijke om u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Lees dan verder.

Bespreek het probleem eerst met uw ergotherapeut.
Bespreek uw probleem eerst met mij. Misschien komen we er samen al uit als u vertelt waarover u ontevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om een aparte afspraak te maken, zodat ik voldoende tijd voor u kan uittrekken. We kunnen dan samen naar een bevredigende oplossing zoeken.

Vindt u het moeilijk om mij rechtstreeks te benaderen met de klacht? Dan kunt u contact  opnemen met de afdeling Informatie & Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) bij u in de buurt. Het IKG werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. De medewerkers kunnen
u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met uw behandelend ergotherapeut en het opstellen van een brief. Voor meer informatie zie Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl

Indien we er samen niet uitkomen.
Blijft u na het gesprek zitten met de klacht of is er een goede reden waarom u het eerste gesprek
wilt vermijden, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. Op internet is het Klachtenloket Paramedici hier bereikbaar.