Ergotherapie helpt mensen die door ziekte of ongeval beperkingen ondervinden in het dagelijks handelen. Bijvoorbeeld bij wassen en aankleden, koken, eten, boodschappen doen of werken.

Hoe ingewikkeld het uitvoeren van handelingen is merkt een mens pas als iets tijdelijk of blijvend niet meer lukt.
 
Als dagelijkse handelingen niet meer naar wens kunnen worden uitgevoerd of als een ander daarbij moet helpen, kan ergotherapie helpen. 
Ergotherapie richt zich op het verbeteren van de uitvoering. Een activiteit kan opnieuw aangeleerd worden, op een andere manier worden uitgevoerd of met hulp van hulpmiddelen en aanpassingen worden uitgevoerd.
 
Ergotherapie heeft als doel om mensen met hun beperkingen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.
 
Ergotherapie is een paramedisch beroep, ontstaan in de revalidatie. 
Ergotherapeuten behandelen inmiddels patiënten in ziekenhuizen, verpleeghuizen en eerstelijnspraktijken, maar zijn ook adviseurs van gemeenten of indicatiebureaus, in het kader van de WMO & WLZ.
 
Klik hiernaast op voorbeeld situaties om te zien hoe dat in zijn werk gaat.
© wilmar | VIAergo | dr. Kuyperlaan 1 | 8603 AZ Sneek | t: 06-53386873/06-13386375