Om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden volg ik regelmatig na- en bijscholing.
Een opsomming hiervan volgt binnenkort (website in ontwikkeling) 


Ik ben lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, onder nummer 49901542690.