Vergoeding
Ergotherapie zit in het basispakket van de zorgverzekering. De behandeling wordt volledig vergoed voor maximaal 10 uur per kalenderjaar per verzekerde.

Directe Toegankelijkheid Ergotherapie

Zonder verwijzing naar de ergotherapeut, kan dat?
Ja, dat kan met ingang van 1 januari 2012! Ergotherapie is dan direct toegankelijk.
Let op, bij de eerste afspraak is de ergotherapeut verplicht om te beoordelen of iemand voor Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE) in aanmerking komt.

Wordt de ergotherapiebehandeling dan wel vergoed?
Ja, de behandeling wordt gewoon vergoed door de ziektekostenverzekeraar.
Echter de beoordeling of iemand voor DTE in aanmerking komt duurt 15 minuten en dit gaat af van de 10 uur ergotherapie die vanuit het basispakket vergoed wordt.

Wat moet men weten als men zonder verwijzing naar de ergotherapeut wil gaan?
Er wordt gemeld bij de praktijk dat men zonder verwijsbrief van een huisarts of specialist een afspraak
wil maken. De ergotherapeut zal de DTE screening afnemen (vragenformulier) en dan beslissen of
er zonder verwijzing behandeld kan worden of dat iemand alsnog naar de huisarts moet voor een verwijzing. 
De ergotherapeut stuurt een verslag van de DTE screening naar de huisarts, dit is onderdeel van de DTE regeling. Wanneer iemand dit niet wil is het helaas niet mogelijk gebruik te maken van DTE.

Wat heeft de ergotherapeut nodig bij de eerste afspraak DTE?

Uw verzekeringspasje
Een geldig legitimatiebewijs.


Welke verzekeringsmaatschappijen vergoeden DTE?

Alle verzekeraars vergoeden DTE, behalve CZ, OHRA en Delta Lloyd. Voor laatstgenoemde verzekeraars is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig om de hulp van een ergotherapeut in te roepen.

Weet u niet zeker of u met uw vraag bij de ergotherapie op het juiste adres bent of heeft u liever dat wij met uw (huis)arts overleggen of verwijzing naar de ergotherapie zinvol is, u kunt ons ten alle tijde bellen of mailen!