Mijn naam is Peter Visser. Ik ben in 1990 afgestudeerd als ergotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam. Inmiddels zit ik al 27 jaar in het vak. Ik heb gewerkt in diverse settingen en rollen: als behandelaar in verpleeghuis, ziekenhuis en eerste lijn; als WMO adviseur voor diverse gemeenten en adviesorganen.
Aanvankelijk in loondienst, sinds 2001 als vrijgevestigd praktijkhouder.

Ik ben een een allround ergotherapeut en sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, onder nummer 49901542690.

Ik richt mij op de doelgroep (jong) volwassenen en ouderen.
Kinderergotherapie laat ik graag over aan collega's van andere praktijken, bijvoorbeeld de collega's van Ergo Actief (www.ergoactief.nl).

Ik werk nog steeds met veel plezier door de contacten met zeer diverse mensen.
Mijn uitdaging is om het mensen mogelijk te maken zo zelfstandig te leven, ondanks lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen.